การสั่งซื้อสินค้า

shopping-cart-with-product-inside   1. เลือกซื้อสินค้า ลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ ผ่านทางเว็บไซต์ 3chanpremium.com

 
 
 
 


 2. การวางแบบลงบน Art Work เมื่อลูกค้าสรุป ตัวสินค้า ทางเราจะดำเนินการนำ
โลโก้ลูกค้าวางใส่บนตัวสินค้าให้บน Art Work เพื่อที่ลูกค้าจะได้เห็นลายละเอียดจริงของชิ้นงาน
และเพื่อให้ลูกค้า เซ็นยืนยัน ผ่านแบบ Art Work ว่าถูกต้องตามรายละเอียด ของลูกค้า

 
 
 


3. ขั้นตอนการผลิต เมื่อลูกค้า เซ็นยืนยันแบบ Art Work
ทางบริษัทจะเริ่มเข้าสู่กระบวนการผลิต ชิ้นงาน

 
 
 
 


4. การชำระเงิน
- สั่งจ่ายเช็ค เขียนเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท สามช้าง กรุ๊ป จำกัด เท่านั้น
- ชำระเงินผ่าน ทาง บัญชีธนาคาร
- Cash / เงินสด สามารถชำระได้ที่ บริษัท สามช้าง กรุ๊ป จำกัด  

 
 
 


5. ขั้นตอนการจัดส่งสินค้า บริษัท จะจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า ตามที่อยู่ที่ลูกค้าตกลงไว้